Välkommen till lilla fönsterskolan

Vi på byggGrossen brinner för fönster och dörrar, och delar gärna med oss av vår kunskap. Här följer några viktiga fönsterbegrepp som alla med intresse för nybyggnad och renovering kan ha nytta av.

Fast fönster: Passar bra i bottenvåning och källare eller bredvid balkongdörrar, där det blir lättare att putsa från utsidan. Föredrar du stora fönsterpartier och hela glasväggar så är fasta fönster också ett lämpligt val. Större glasyta med mer ljusinsläpp, lägre pris och hög säkerhet är några av fördelarna med fasta fönster.

Öppningsbart fönster:  Lätt att vädra men ger också möjlighet att rengöra utsidan inifrån, vilket är bra att tänka på om fönstret sitter på övervåningen. Och kanske det viktigaste - en utrymningsväg om olyckan är framme.

Tips!
Ett fast fönster har en större glasyta än öppningsbart, om dom monteras bredvid varandra linjerar inte glaset. (se bild)

Tänk också på...
Om fönstret sitter i anslutning till en bröstad fönsterdörr kan du välja om glaset i dörren ska linjera med fast eller öppningsbart fönster i underkant. (se exempel längre ner)

 

Skillnad på öppningsbart och fast fönster

 

 

Trä eller aluminium?

Skillnad i genomskärning på fönster i trä och aluminiumbeklädd utsida

Vad är skillnaden mellan trä och trä/aluminium?
Som standard är våra fönster och fönsterdörrar djupimpregnerade i trädelarna mot röta och täckmålade. Vid regelbunden rengöring håller fabriksmålade fönster under väldigt lång tid utan att behöva målas om.

Det går också att få fönstret med aluminiumbeklädd utsida. Det är enkelt uttryckt samma målade träfönster med ett väderskydd av aluminium. Mellan beklädnad och träkonstruktion avleder inbyggda luftkanaler bort kondens som kan uppstå. Aluminiumutsidan skyddar trädelarna mot uv-strålning och urblekning vilket innebär att dom blir näst intill underhållsfria.

Vilken storlek ska jag välja? Vad är modulmått? 
Måtten på alla fönster baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd (BxH t ex 10x21), modulmåttet avser hålet i väggen. Fönstrets karmyttermått  är ca 15-20 mm mindre på bredd och höjd för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg. Man kan också uttrycka det så att fönstrets modulstorlek inkluderar justering och drevmån.

Här följer ett exempel
Om hålet mäter 100 cm på bredden och 120 cm på höjden (Modulmått 10x12) ska det nya fönstret beställas med modulmått: 10x12. Det faktiska måttet på fönstret är då 98x118 cm osv.

 Hur du ränkar ut modulmått på fönster

 

 

Höger eller vänster?

På sidohängda fönster och dörrar behöver du välja hängning. På utåtgående fönster eller dörr ska hängningen alltid ses utifrån, sitter gångjärnet på höger sida är det högerhängt, och på vänster sida - vänsterhängt.

På ett inåtgående fönster är det likadant med då ska man se det från insidan.

Skillnad på vänsterhängt fönster och högerhängt fönster

 

 

Kopplade fönster

Ända fram till 1970-talet var tvåglasfönster med kopplade fönsterbågar den vanligaste fönsterkonstruktionen. I dessa fönster är ytterbågen och innerbågen hopkopplade till en enhet. Bågen måste delas för att kunna putsa glaset.

Kopplad fönsterbåge med ytterbåge och innerbåge hopkopplade till en enhet

Fast Fönster

Ett karmfast fönster ger maximalt ljusinsläpp, det är också det mest säkra och kostnadseffektiva valet. Tänk dock på att fönstret ska rengöras från utsidan. Enligt BBR (boverkets byggregler) ska glas under 60 cm från golv/mark vara personsäkert i bostäder. Det kan t.ex. gälla källarfönster där glaset på utsidan ofta är placerat lägre än 60 cm från marken eller på stora fasta fönster som slutar nära golvet/marken, mer info finner du i fliken Glas & Säkerhet.

Fast fönster som inte går att öppna

Vridfönster

Vridfönster är vårt mest populära fönster. Passar i alla typer av hus och där öppningsbara fönster önskas. Fönsterbågen glider på skenor med hjälp av vridbeslag, hela fönsterbågen öppnas utåt och kan snurras 180 grader för enkel rengöring inifrån.

Vridfönster som öppnas utåt som kan snurras 180 grader

Sidohängt fönster

Gångjärnen sitter i sidan och fönstret öppnas utåt, på traditionellt manér. Du kan alltså vädra rummet utan att behöva krångla med att flytta det du har på fönsterbänken. Beställs som höger eller vänsterhängt.

Sidohängt fönster med gångjärnen på sidan som öppnas utåt

Överkantshängt fönster

Överkantshängda fönster är vanligt i källare, garage mm. De fungerar likadant som sidohängda fönster fast med gångjärnen i överkant. Idag byts dom vanligtvis ut mot vridfönster som är betydligt mer praktiska.

Överkantshängt fönster med gångjärnen i överkant

Inåtgående fönster

Inåtgående fönster används vanligen i flerbostadshus och allmänna fastigheter som skolor och kontorsbyggnader, de går även utmärkt att installera i villor och radhus. Fördelen med inåtgående fönster är att de är lätta att putsa från insidan. Kan beställas med vädringsläge där man tippar in överkanten för vädring (kipp dreh).  

Inåtgående vänsterhängt fönster

 

 

1-Luft, 2-Luft (antal fönsterbågar i samma karm)

Ibland benämns fönster som 1-Luft, 2-Luft eller 3-Luft. Detta betyder att det sitter flera fönsterbågar i samma karm. Varje fönsterbåge benämns alltså som ett luft.

1-Luft eller 2-Luft fönster- Antal fönsterbågar i samma karm

 

Fönsterdörrar

Fönsterdörr, även kallade altandörr eller balkongdörr. Att man kallar en dörr för fönsterdörr ger en fingervisning om att den passar ihop med övriga fönster till skillnad från t.ex. ytterdörren. I samtliga av våra fönsterfabrikat kan du få en fönsterdörr av samma modell som dina fönster. Dörrarna går att få med glas hela vägen (helglasade) eller med glas upptill och täckt nederdel (bröstade). Bröstningen kan linjeras i olika höjder för att linjera med fönster som sitter i anslutning till dörren, både fasta och öppningsbara.

Fönsterdörrar skillnad på bröstad och helglasad fönsterdörr

 

Linjering/bröstning

I det fall en bröstad fönsterdörr ska linjera med ett närliggande öppningsbart fönster t.ex. modulhöjd 13 väljer du linjering 13 öppningsbart. Glaset i dörren linjerar då med fönstrets glas i nedkant Om fönstret är fast, väljs 13 fast osv.. se bild nedan.

Linjera dörr mot fönster med rätt modulhöjd - Bröstad fönsterdörr med öppningsbart/fast fönster

 

Genomgående/glasdelande bågpost

Du kan med våra tillval få en glasdelande/genomgående post, stående, liggande eller både och. Man kan t.ex. använda poster på moderna vrid eller fasta fönster till att efterlikna de gamla kopplade 2-luft fönstren som var vanliga på 50 och 60 talet.

Fönster med stående glasdelande/genomgående bågpost

Spröjs

I fönstrets begynnelse tillverkade man handblåsta små glas och sammanfogade dem med bly (så kallade blyinfattat glas), man spröjsade dom helt enkelt. I dagsläget fyller inte spröjsen någon praktisk betydelse då vi kan tillverka enorma glaspartier. Idag väljer vi att montera spröjs av estetiska skäl. På moderna fönster finns möjlighet att få löstagbara spröjs på utsidan av fönstret som snäppes fast och kan lätt tas bort vid fönsterputsning. På kopplade 2-glas och 2+1-glas finns möjlighet att få äkta spröjs som är kittade enligt gammal tradition.

Fönster med löstagbara spröjs

 

Spaltventil

Nya fönster är väldigt täta och som tillval kan man välja att få en ventil monterad i karmen för att få in frisk luft i rummet. Spaltventiler bör ej placeras i samma rum där frånluft finns, som t.ex. badrum, wc eller tvättstugan.

 

U-värde

U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande egenskaper. Ju lägre värde desto bättre isolerande förmåga.

 

Energiglas

Energiglas är ett lågemissionsglas med en legering som enkelt förklarat släpper in men inte ut värmestrålarna. I moderna fönster monteras glaskasetter av två eller tre glasskivor inklusive lågemissionsglas. Utrymmet mellan glasen fylls med ädelgas (oftast argongas) för att få en bättre isolering.

Lågemissionsglas som släpper in solljud och håller kvar värme

 

Kondens på insidan

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned på en kall glasyta och avsätts i form av imma. Orsaken kan till exempel vara kvarvarande byggfukt eller oftare otillräcklig ventilation intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang eller att fönsterbrädan sitter monterad för nära väggen kan hindra luften att cirkulera intill fönstret och därmed ge upphov till kondens.

 

Kondens på utsidan

Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel, utan ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar väl. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. Vanligtvis händer det under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan natt och dag är mycket stor.

Kondens på fönster vad beror det på