Vanliga frågor och tips

Läs mer
Viktigt att tänka på vid leveranstillfället
Kontrollera godset noggrant vid ankomsten. Vid synliga skador på emballaget är det alltid bra att ta kort direkt vid mottagandet. Det är också viktigt att du ber chauffören notera synliga skador på fraktsedel eller i elektronisk dosa. Ta även kort på fraktsedeln och/eller den elektroniska dosan.
Viktigt att tänka på vid monteringstillfället
Hantverkare bör inte bokas eller att starta eventuell demontering av befintliga produkter förrän kontroll gjorts att rätt produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Felaktiga produkter får inte monteras. Be gärna hantverkaren eller att ni själva även kontrollera varje produkt innan dom demonteras ifrån lastpallen. Fotografera eventuella avvikelser med närbild/helbild (Helbild så lastpallen syns) & en bild på klisterlappen med märkningen på produkten. Detta är för att helt utesluta att skadan/avvikelsen uppstått hos er och kan förenkla eventuell reklamationshantering avsevärt.
Hur lång tid tar det att reklamera en vara?
Reklamationstid beror alltid på vart skadan eller felet uppstod. Ju mer information du ger oss vid reklamationstillfället desto snabbare hantering. Därför är det väldigt viktigt att dokumentera skadan eller anledningen till reklamationen direkt när den upptäcks. Ta inte av varorna från pallen förrän du ser att allt är ok. Är pallen trasig, ta foto av skadan på pallen, be chauffören att notera skadan. Försök även se igenom emballaget om även varorna är skadade.
Var hittar jag artikelnummer?
Ordernummer och artikelnummer finns i din orderbekräftelse, vänligen se nedan bild för att få en guide var du hittar de uppgifter du behöver för att skicka en reklamation.

Instruktioner för reklamation

Det är tråkigt att få en leverans som är skadad eller saknar beställda varor. Vi hjälper dig såklart om olyckan är framme, fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort som möjligt. Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar.

Tips för snabbare hantering

Ju mer information du kan ge oss desta enklare och snabbare går det att hantera din reklamation.

  1. Fyll i alla dina uppgifter i fälten under reklamationsformuläret och beskriv skadan så tydligt som möjligt i textfältet.
  2. Fotografera eventuella skador på produkterna och förpackningsmaterial med närbilder och helbilder. Helbilder där det framkommer aatt produkterna ej lämnat ev. lastpall.
  3. Fotografera även fraktsedeln där skadenoteringen framgår så tydligt som möjligt.
  4. Skicka bilderna till reklamation@bygggrossen.se och skriv ditt ordernummer i ämnesraden.

Reklamation

Förnamn/Efternamn på ordern:
Leveransadress:
Ordernummer: *
Orderdatum:
Telefonnummer:
Din e-postadress: *
Telefonnummer: *
Artikelnummer:
Antal av ovan angivet artikelnummer:
Artikelnummer:
Antal av ovan angivet artikelnummer:
Artikelnummer:
Antal av ovan angivet artikelnummer:
Artikelnummer:
Antal av ovan angivet artikelnummer:
Typ av skada: *
Beskriv skadan: *