Svenska fönster Aluminiumbeklädda träfönster

Svenska Fönster erbjuder aluminiumbeklädda fönster som är ett praktiskt och underhållsfritt alternativ till traditionella träfönster.
Med den tåliga aluminiumbeklädnaden på utsidan slipper du måla och underhålla fönstren lika ofta. Samtidigt kan du njuta av den klassiska trälooken på insidan.
Upptäck det bästa av två världar med Svenska Fönsters aluminiumbeklädda fönster.

Profil - Tidigare skilde sig SP Fönster och Traryd Fönster åt genom att ha olika profiler på karm och båge - rundad för SP och rak för Traryd. Men även efter sammanslagningen till Svenska Fönster finns valet kvar att välja mellan de olika profilerna beroende på vilken tidigare produkt man haft.
Produktsortimentet förändras inte, utan bara varumärket.

Läs mer
Filtrera tune