Svenska Fönster Träfönster

Svenska Fönsters träfönster kombinerar det klassiska utseendet med moderna funktioner och en lång livslängd.
Designa fönstren precis som du vill med kulörer, poster och spröjs.Svenska Fönsters  3-glas isolerrutor är energieffektiva och bidrar till lägre energiförbrukning för kyla på sommaren och värme på vintern. Du får också bättre ljudreducering och varmare golv under vinterhalvåret.
Karm och båge är tillverkade av högkvalitativ furu, ett förnybart material som binder koldioxid. Svenska Fönster använder enbart certifierat virke från hållbara skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Profil - Tidigare skilde sig SP Fönster och Traryd Fönster åt genom att ha olika profiler på karm och båge - rundad för SP och rak för Traryd. Men även efter sammanslagningen till Svenska Fönster finns valet kvar att välja mellan de olika profilerna beroende på vilken tidigare produkt man haft.
Produktsortimentet förändras inte, utan bara varumärket.

Läs mer
Sortera