Mätning och installation av ytter- eller innerdörrar.

I Sverige har vi olika standardmått när det gäller dörrar och de benämns ofta med "modulmått". som baseras på ett system om jämna decimeter  (1 modul = 1 dm) där bredd skrivs före höjd t.ex. 9x21

För innerdörrar är de vanligaste bredderna modul, 7, 8, 9, 10 och de vanligaste höjderna är 20 och 21.  En dörr kan exempelvis ha storleken 9x21 vilket innebär att dörren tillsammans med karmen är avsedda för en väggöppning som är 90 cm bred och 210 cm hög. Karmens yttermått är något mindre 885x208,5 cm för att kunna justeras och tätas. För att få fram vilket mått du skall ha, mäter du alltså "hålet" i väggen. 

Går det att bara byta av dörrblad?
Innerdörrar som har suttit uppe i 30-40 år, eller en dörr som blivit skadad kan ibland behöva bytas ut. I Sverige har vi haft en gemensam måttstandard sedan 1972 när det gäller innerdörrar för bostäder. Det innebär att det ofta går att kombinera en ny dörr med en befintlig karm.

Om din befintliga dörr är tillverkad efter 1972 och försedd med så kallade "snap-ingångjärn" så passar vanligtvis de nya dörrarna i även i de gamla karmarna.

Snap-in gångsjärn dörr

Om du är osäker kan du kontrollera följande mått:
1. Den gamla dörren skall vara 40 mm tjock
2. Den skall vara 1840, 1940 eller 2040 mm hög
3. Den skall vara 625, 725,825 eller 925 mm bred
4. Centrummåttet mellan de båda gångjärnen skall vara 1540 mm

För att få rätt mått på dörrbladet utgår man också från modulmåttet. Se tabell nedan.

OBS: Det kan skilja + - 5 mm på karmyttermåtten beroende på fabrikat.

Modulmått

Karmyttermått
bredd mm
Karmyttermått
höjd mm
Dörrblad
bredd mm
Dörrblad
höjd mm
7x19 685  1885 625 1840
7x20 685 1985 625 1940
7x21 685 2085 625 2040
8x19 785 1885 725 1840
8x20 785 1985 725 1940
8x21 785 2085 725 2040
9x19 885 1885 825 1840
9x20 885 1985 825 1940
9x21 885 2085 825 2040
10x20 985 1985 925 1940
10x21 985 2085 925 2040
13x20 1285 1985 825+399 1940
13x21 1285 2085 825+399 2040
13,3x20 1320 1985 625+625 1940
13,3x21 1320 2085 625+625 2040
15,3x20 1520 1985 725+725 1940
15,3x21 1520 2085 725+725 2040

 

 

Gammal standard:
Bor du i en bostad som byggts mellan 1962 och 1972, så kan du ha innerdörrar som tillverkats enligt en måttstandard som kallas för "gammal standard" . Vi kan leverera våra innerdörrar enligt de gamla måtten och den gamla gångjärnsplaceringen. Se mer om gammal standard här

 

Modulmått

Måtten på alla dörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter (1 modul = 1 dm), där bredd skrivs före höjd exempel 10×21 (100cm x 210cm )

Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 1-2 cm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg. Man kan också uttrycka det så att dörrens modulstorlek inkluderar justering och drevmån.

Här följer ett exempel.
Om hålet i väggen mäter 100 cm på bredden och 210 cm på höjden (Modulmått 10x21) ska den nya dörren beställas med modulmått: 10x21. Det faktiska måttet på dörren är då 98x208 cm osv..

Skillnad på vänsterhängd dörr och högerhängd dörr

Vid byte av ytterdörr, byts både dörrblad och dörrkarm ut. När man mäter upp för en ny ytterdörr är det alltså viktigt att mäta själva vägghålet där dörren inkl dörrkarm skall sitta. Att enbart mäta dörrbladet räcker inte!

 

Innan du mäter vägghålet
Ta bort lister och/eller foder runt den gamla dörren och mät vägghålet, Välj en dörr med närmaste modulmått och kontrollera att det finns plats för justering och drevmån, hålet bör vara minst 10-20 mm större än dörrens verkliga storlek.

Höger eller vänsterhängd?
Tänk på vilken hängning dörren ska ha för att fungera bäst hos just dig. Dörrens hängning avgörs beroende på vilken sida gångjärnen är placerade. Sitter gångjärnen på dörrens högra sida utifrån sett är dörren högerhängd och tvärtom.

Hur du ränkar ut modulmått på ytterdörr

Monteringstips.

1. Om du redan har en gammal ytterdörr som skall bytas. Ta bort lister, foder och eventuellt dörrblecket, såga av karmen eller spik/skruv den är fäst med. Bryt försiktigt loss den. Rengör hålet från gammal tätning och eventuella spikar mm.

Tips: Kontrollera alltid att den nya dörren har rätt storlek innan du sågar ut det gamla.

2. Förbered med klossar. Dörren ska sitta mitt i öppningen. Mät dörrkarmen´s (karmyttermåttet) höjd för att veta hur höga klossarna ska vara.Lägg två klossar i öppningen cirka 5 cm från kanten och en på mitten - kontrollera med vattenpasset att de ligger vågrätt. Detta moment är mycket viktigt för att dörren ska fungera tillfredställande. 

Hur du mäter och monterar dörr - Klossar för att kontrollera dörrens höjd

3. Plocka bort dörrbladet ur karmen och ställ karmen på klossarna.  Du kan fixera karmen med kilar på lämpligt ställe så den inte kan ramla ur hålet medan du justerar in den. 

Hur du mäter och monterar dörr - Fäst dörr i dörrkarm

Kontrollera med vattenpass att tröskeln är helt vågrät, och att sidorna är lodräta både i sidled och inåt / utåt på bägge sidorna, ofta är inte väggen helt rak och följer du väggens insida och den lutar olika på höger respektive vänster sida kommer inte dörren fungera tiilfredställande, så var väldigt noga med det här momentet!

Hur du mäter och monterar dörr - Kontrollera vågrät och lodrät med vattenpass

När du är helt säker på att tröskel och karmsidorna står i våg och lod kan du fixera karmen med kilar. Dubbelkontrollera en sista gång att allt är rakt. Ett tips kan vara att skruva fast dörren i gångjärnsidan och i det översta karmskruvshålen på låssidan. Häng därefter på dörrbladet, stäng dörren till du får en springa på 4-5 mm mellan dörrblad och karm på låssidan och kontrollera springan så den är lika stor längst hela dörrbladet. Justera karmen i nedkant om det behövs. Därefter kan du dra i dom sista skruvarna. Det ska vara en jämn glipa mellan karm och båge, justera med karmskruvarna om nödvändigt. Du kan också justera höjden i gångjärnen.


4. Isolera med drev på in och utsida. OBS! dreva inte för hårt, då kan karmen börja bukta ut och dörren går inte att stänga. För att få helt tätt på insidan kan en bottningslist behöva monteras. Moderna väggar med plastfolie bör också tätas med fogmassa. Montera lister/foder, underbleck/fotplåt och lås/handtag.

 

Information och måttagning inför installation av skjutdörrar.

Pocketkarm (infälld skjutdörrskarm)

Vid anpassning av innerdörr till skjutdörr fräses dörrbladet för styrnot, låskistan bytes mot skålhandtag och dragring i korm. OBS! Synliga gångjärn. 

Om man avser att använda en  skjutdörr med utanpåliggande spröjs/glaslist kan inte en karm med 95mm djup användas. (Contur glas kan användas till en 95mm karm. )

Pardörr - Använd två dörrblad samt två karmar. Komplettera med två anslagslister och två dörrstoppar för pocketkarm. 

Modul

Dörrblad(mm)

Öppningshål

7x21 625x2040 1300x2100
8x21 725x2040 1500x2100
9x21 825x2040 1700x2100
10x21 925x2040 1900x2100

Pocketkarm finns endast färdigkapad i höjdmodul 21. För att den ska passa till modul 19 eller 20 behöver du själv kapa av 10 alt 20 cm i karmens undersida. Se monteringsanvisningen.

Kornisch (utanpåliggande skjutdörrsskena)

Vid anpassning utav innerdörr till kornisch fräses dörrbladet  för styrnot. Låskistan bytes mot skålhandtag och dragring i korm. Tillverkas utan utfräsning för gångjärn. 

Kornisch 

Längd (mm) 

Dörrblad 

Öppningshål 

Modul 7   1340 625 Modul 6
Modul 8   1540 725 Modul 7
Modul 9   1740 825 Modul 8
Modul 10   1940 925 Modul 9

 

 

Generelt om innerdörrar.

Måtten på alla innerdörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd, (BxH) till exempel 8×21. Modulmåttet avser hålet i väggen. För en innerdörr tar man även häsyn till karmen när man uppger modulmått. Karmens yttermått är ca 10-15 mm mindre på bredd och höjd än modulmåttet. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg. Man kan också uttrycka det så att dörrens modulstorlek inkluderar juster- och drevmån. På en innerdörr med modulmått 8x21 ( karmyttermått 785x2085mm) är själva dörrbladet 725 mm x 2040mm. Du kan se mer om modulmått i tabellen nedan.

Skjutdörrar.

Kornisch: Utanpåliggande skjutdörr

När man mäter upp för en utanpåliggande skjutdörr är det alltså viktigt att mäta själva vägghålet där dörren skall sitta. Hålet i väggen bör vara minst 20-30 mm mindre än dörrbladet. det vill säga: om vi förutsätter att dörren är en modul 8x21 så är dörrbladet som vi beskriver i texten ovan 725 mm brett och 2040 mm högt.

Hålet bör då ha en maxbredd på 700 mm för att dören skall täcka, Rekomenderad höjd bör vara 2050 mm. maxhöjd 2100 mm.

Tabell 

Modul 7 ( = 70 cm) dörrblad 625 mm. till vägghål max 600 cm. 
Modul 8 ( = 80 cm) dörrblad 725 mm. till vägghål max 700 mm
Modul 9 ( = 90 cm) dörrblad 825 mm. till vägghål max 800 mm
Modul 10 ( = 100 cm) dörrblad 925 mm. till vägghål max 900 mm

Måttangivelse Kornisch: 

Modul 7 - Längd 1340 mm
Modul 8 - Längd 1540 mm
Modul 9 - Längd 1740 mm
Modul 10 - Längd1940 mm 

 

Pocketkarm: Inbyggd skjutdörr

 

För en inbyggd skjutdörr gäller följande: då dörrbladet har en maxtjocklek på 40 mm, t.ex släta, formpressade, massiva eller Conturdörrar,  kan en pocketkarm med 95, 122, 150 mm kamrdjup användas. För övriga skjutdörrar med glas skall 122 respektive 150 mm karmdjup monteras. Glasade dörrar har en utstående list monterad runt glaset som gör att dörrbladet överstiger max 40 mm och går ej att montera i en 95 mm karm.

Tabell

Modul 7x21 ( = 70x210 cm) dörrblad 625x2040 mm. Öppningshål 1300x2100 mm
Modul 8x21 ( = 80x210 cm) dörrblad 725x2040 mm. Öppningshål 1500x2100 mm
Modul 9x21 ( = 90x210 cm) dörrblad 825x2040 mm. Öppningshål 1700x2100 mm
Modul 10x21 ( = 100 cm) dörrblad 925x2040 mm. Öppningshål 1900x2100 mm

Pocketkarm finns endast färdigkapad i höjdmodul 21. För att den ska passa till modul 19 eller 20 behöver du själv kapa av 10 alt 20 cm i karmens undersida. Se monteringsanvisningen.

Pardörr

Vill du fälla in en pardörr, använd två dörrblad samt två karmar. Komplettera med två anslagslister samt 1 st dörrstopp som monteras mellan dörrbladen.

 Du hittar mer information om montering och mått i våra pdf dokument.