Mått och montering

Modulmått
Måtten på alla fönster och dörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter (1 modul = 1 dm), där bredd skrivs före höjd, till exempel 10×12 (BxH). 

Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 20 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg. Man kan också uttrycka det så att fönstrets modulstorlek inkluderar justering och drevmån.

Här följer ett exempel.
Om hålet mäter 100 cm på bredden och 120 cm på höjden (modulmått 10x12) ska det nya fönstret beställas med modulmått: 10x12. Det faktiska måttet på fönstret är då 98x118 cm osv..

Hur du ränkar ut modulmått på fönster

När man mäter upp för ett nytt fönster är det alltså viktigt att mäta själva vägghålet där fönstret ska sitta. Att enbart mäta glaset eller fönsterbågen räcker inte.

 

Innan du mäter vägghålet
Ta bort lister och/eller foder runt det gamla fönstret och mät vägghålet. Välj ett fönster med närmaste modulmått och kontrollera att det finns plats för justering och drevmån, hålet bör vara minst 15-20 mm större än fönstrets verkliga storlek.

 

Montera fönster.

1.Om du har ett gammalt fönster som skall bytas. Ta ur fönsterbågarna, ta bort lister/foder och eventuellt fönsterblecket, såga av karmen och bryt försiktigt loss den. Rengör hålet från gammal isolering, spikar mm..

Tips: Kontrollera alltid att det nya fönstret har rätt storlek innan du sågar ut det gamla fönstret.

2.  Lägg två klossar i öppningen cirka 50 millimeter från kanten - kontrollera med vattenpasset att de sitter vågrätt. 

Hur du mäter fönsteröppningen rätt när du byter fönster

 

3. Ta ut fönsterbågen innan du fortsätter ( gäller inte fast eller vridfönster). Spika upp ett par bräder diagonalt uppe i hörnen så att fönstret inte trillar ut. På ett vridfönster kan det vara bra att även sätta några i nederkant.

Lyft in karmen. Kontrollera med vattenpass att fönstret är helt vågrät, justera med klossarna vid behov. Kontrollera sedan att bägge sidorna är lodräta, fixera gärna med kilar så karmen inte rör sig när du ska skruva fast den.

Byte av fönster - Kontrollera med vattenpass att fönstret är helt vågrät, justera med klossarna vid behov

VIKTIGT!
På sidohängda såväl som vridfönster och samtliga dörrar är det väldigt noga att kontrollera att sidorna är lodräta inåt/utåt innan karmen skruvas fast i annat fall riskerar du en glipa mellan båge och karm som kan ge upphov till otäta fönster/dörrar. 

Tips: På dörrar och sidohängda fönster kan du skruva fast karmen på gångjärnssidan, och den översta skruven på låssidan, häng i bågen och kontrollmät ännu en gång att ingen glipa uppstår mellan bågen och sidostycket på karmen, se till att sidorna står lika i lod inåt/utåt innan du sätter i resten av karmskruvarna. På ett vridfönster monteras dom översta karmskruvarna och en skruv i det nedesta hålet på ena sidan, kontrollera sedan att glipan är jämn i nederkant mellan båge och understycket på karmen. Justera karmen vid behov, och skruva i restan av karmskruvarna.

Byte av fönster - Skruva karmskruvar

Karmens diagonalmått kan lätt kontrolleras med två stycken träribbor som placeras diagonalt mellan hörnen enligt bild 2. Rita ett streck rakt över de två ribborna.Placera sedan ribborna på den andra diagonalen och kolla om strecken linjerar, om inte så är det skillnaden. Justera med karmskruvarna vid behov.

Kontrollera fönsterkarmens diagonalmått på två olika sätt - Kryssmät

 

4. Isolera (dreva) på in och utsida.  Drevning kan ske med mineralull eller drevremsa. Tryck inte in för mycket drev, då kan karmen börja bukta ut och fönstret går inte att öppna/stänga. För att få helt tätt på insidan kan en bottningslist behöva monteras.Moderna väggar med plastfolie bör också tätas med fogmassa. Montera lister/foder och fönsterbleck. 

Drevning av fönster